Projekt “Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z Common Criteria” (KSO3C) jest realizowany przez Konsorcjum naukowe złożone z  trzech jednostek naukowo-badawczych,  nadzorowanych przez Ministra Cyfryzacji tzn: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (Lider Konsorcjum), Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy  oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Projekt KSO3C jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu CyberSecIdent.

Copyright 2018 Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy