Międzynarodowa konferencja na temat Unijnego Aktu o Cyberbezpieczeństwie The 2022 International Conference on the EU Cybersecurity Act

W dniach 24-25 maja 2022 roku w Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja na temat Unijnego Aktu o Cyberbezpieczeństwie The 2022 International Conference on the EU Cybersecurity Act. To światowej rangi wydarzenie stanowiło forum dialogu kluczowych przedstawicieli nauki oraz ekspertów w...

Continue reading →

Rozszerzenie akredytacji Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych

Z dumą informujemy, że w dniach 11 -12stycznia 2022 r. w Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych (LOB), odbył się audyt nadzoru oraz audyt dot. rozszerzenia zakresu akredytacji. Audyt został przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Laboratorium nie tylko uzyskało ocenę...

Continue reading →

Otwierający panel dyskusyjny ICCC’21

Miło nam przekazać najświeższe informacje, że na najbliższej konferencji ICCC’21 do otwierającego panelu dyskusyjnego została zaproszona dr inż. Elżbieta Andrukiewicz. Panel skupi się na potencjalnych implikacjach EUCC dla krajobrazu Common Criteria. Poza polską przedstawicielką, w dyskusji wezmą udział: Shantel...

Continue reading →

20 Konferencja ICCC (International Common Criteria Conference)

W dniach 19-20 października 2021 r. jak co roku, odbędzie się 20-ta Konferencja ICCC (International Common Criteria Conference). W konferencji uczestniczyć będą specjaliści i eksperci z całego świata, zaangażowani w stosowanie i rozwój Wspólnych Kryteriów, wśród nich wystąpi dr...

Continue reading →

Following the Fellows- z realizacji programu StandCT.eu 2023

Jednym z kluczowych celów StandICT.eu 2023 jest wspieranie działalności europejskich ekspertów ICT, aby dzięki temu przyczynić się do modernizacji i konsolidacji europejskiego systemu normalizacji, zapewniając jego lepsze ukierunkowanie na realizację głównych interesów UE, priorytetów politycznych, podstawowych zasad i wartości,...

Continue reading →