Following the Fellows- z realizacji programu StandCT.eu 2023

Jednym z kluczowych celów StandICT.eu 2023 jest wspieranie działalności europejskich ekspertów ICT, aby dzięki temu przyczynić się do modernizacji i konsolidacji europejskiego systemu normalizacji, zapewniając jego lepsze ukierunkowanie na realizację głównych interesów UE, priorytetów politycznych, podstawowych zasad i wartości,...

Continue reading →

Oficjalna akredytacja PCA dla obu laboratoriów uczestniczących w KSO3C

  Z dumą informujemy, że Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych -Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG (ITSEF EMAG) oraz Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Informacji- Instytutu Łączności-PIB (ITSEF NIT) otrzymały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Zakresy akredytacji można znaleźć na stronie...

Continue reading →

ENISA Cybersecurity Certification Conference 18.12.2020

18.12.2020 r. w Brukseli, odbędzie się Konferencja „Certyfikacja Cyberbezpieczeństwa. Certyfikacja cyberbezpieczeństwa jako instrument światowego handlu i zaufania”, organizowana przez a ENISA. ENISA to agencja Unii Europejskiej, której celem jest  osiągnięcie wysokiego, wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w Europie. Konferencja będzie dostępna w trybie...

Continue reading →

19 Konferencja ICCC (International Common Criteria Conference).

W dniach 16-18 listopada odbędzie się 19 Konferencja ICCC (International Common Criteria Conference). Konferencja zgromadzi różnorodną społeczność profesjonalistów, zaangażowanych w stosowanie i rozwój Wspólnych Kryteriów. To doskonała okazja do profesjonalnej wymiany informacji i doświadczeń osób odpowiedzialnych za specyfikację, rozwój, ocenę, certyfikację...

Continue reading →

Konferencja „The Future of Standards in Cybersecurity”

17 września br. odbyła się konferencja „The Future of Standards in Cybersecurity”, którą Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy zorganizował wspólnie z podkomitetem technicznym ISO/IEC JTC1/SC27 „Information security, cybersecurity and privacy protection” oraz z Krajową Izbą Gospodarczą ds. Elektroniki...

Continue reading →