Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Szachowa 1
04-894 Warszawa
tel.: (+48) 22 51 28 100
faks: (+48) 22 51 28 625

 

Kierownik Projektu
Elżbieta Andrukiewicz
tel.: (+48) 22 51 28 275