Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych w IŁ-PIB otrzymało certyfikat zgodności z PN-EN ISO/IEC 27001

Z satysfakcją informujemy, że Laboratorium otrzymało właśnie certyfikat zgodności swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z normą ISO/IEC 27001, po pozytywnym przejściu audytu certyfikacyjnego. W zakresie certyfikatu znalazła się: ”działalność laboratoryjna polegająca na ocenie bezpieczeństwa i testowaniu zgodności, realizowana w Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych (LOB)”.

W ten sposób LOB  jest już kolejny raz pierwszym takim laboratorium w Polsce oraz jednym z nielicznych w świecie, które akredytowane usługi oceny bezpieczeństwa, potwierdzone certyfikatem akredytacji AB 1787, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), świadczy w warunkach, które zapewniają certyfikowane bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.