Pierwsze w Polsce Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych

5 marca 2020, w ramach projektu KSO3C, rozpoczęło pracę w Instytucie Łączności Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych zgodne z normą Common Criteria.

To pierwsza tego typu placówka w Polsce, a w całej Europie jest ich tylko kilkanaście. Dzięki niemu Polska weszła do elitarnej grupy państw posiadających możliwości realizacji ocen bezpieczeństwa z najwyższym poziomem zaufania.

Takie laboratoria to element budowania systemu bezpieczeństwa państwa, ale też jego kompetencji. Cieszę się, że udało się zrealizować to przedsięwzięcie. To ważne również w kontekście budowy sieci piątej generacji (5G). O bezpiecznej sieci będziemy mówili w momencie, gdy będziemy korzystać z bezpiecznego sprzętu, urządzeń i sprawdzonego oprogramowania. Bez tego laboratorium byłoby nam trudniej,

powiedział minister cyfryzacji (Marek Zagórski), który wziął udział w uroczystości otwarcia laboratorium.

Pierwszym kierownikiem laboratorium została dr inż. Elżbieta Andrukiewicz (ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa z Instytutu Łączności), która podczas otwarcia powiedziała:

Wprowadzamy polską gospodarkę i społeczeństwo do grupy najbardziej zaawansowanych technologicznie krajów świata. Kontrolowane warunki bezpieczeństwa oraz wyspecjalizowana aparatura, a także wysoko wykwalifikowani specjaliści – szkoleni w najbardziej renomowanych laboratoriach europejskich – będą realizować wiarygodne i niezależne oceny bezpieczeństwa, stosując innowacyjne techniki badania podatności danego produktu nawet na najbardziej zaawansowane ataki hakerskie.

Za największe korzyści płynące z utworzenia Laboratorium dr inż. Jerzy Żurek – dyrektor IŁ – PIB uważa możliwość korzystania przez użytkowników z produktów posiadających poświadczenie spełniania wysokich wymagań bezpieczeństwa, a także zwiększenie konkurencyjności oraz potencjału technicznego w różnych sektorach polskiej gospodarki, dzięki ochronie całego procesu wytwórczego i interesów polskich przedsiębiorców. Dyr. Żurek powiedział też:

Społeczeństwo i przedsiębiorstwa odczują korzyści jakie daje przejście procesu certyfikacji na zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa polskich produktów w polskich laboratoriach, bez konieczności aplikowania w laboratoriach innych krajów.

Related Posts