Polski schemat oceny i certyfikacji zgodnie z Common Criteria (PL Scheme) uzyskał formalny status autoryzowanego uczestnika międzynarodowych porozumień

Z dumą informujemy, że projekt KSO3C „Krajowy schemat oceny i certyfikacji produktów ICT zgodnie z Common Criteria” został formalnie i faktycznie zamknięty, a cel projektu – w pełni osiągnięty.

Projekt KSO3C realizowało Konsorcjum złożone z trzech jednostek naukowo – badawczych tj. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (IŁ-PIB, Lider Konsorcjum), Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik EMAG (EMAG). Polski schemat oceny i certyfikacji,  będący głównym produktem projektu KSO3C, składa się z jednostki certyfikującej ulokowanej w NASK-PIB, oraz dwóch laboratoriów realizujących oceny bezpieczeństwa produktów, ulokowanych w IŁ-PIB oraz EMAG.

Polski schemat oceny i certyfikacji zgodnie z Common Criteria (PL Scheme) uzyskał formalny status autoryzowanego uczestnika międzynarodowych porozumień, który wydaje certyfikaty bezpieczeństwa,  uznawane przez innych uczestników tych porozumień.

Zmiana statusu uczestnika nastąpiło w porozumieniach: europejskim SOG-IS MRA – zob. https://sogis.eu/uk/status_participant_en.html.

oraz światowym CCRA –  zob. https://www.commoncriteriaportal.org/ccra/members/#PL.