Rozszerzenie akredytacji Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych

Rozszerzenie akredytacji Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych

Z dumą informujemy, że w dniach 11 -12stycznia 2022 r. w Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych (LOB), odbył się audyt nadzoru oraz audyt dot. rozszerzenia zakresu akredytacji. Audyt został przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

Laboratorium nie tylko uzyskało ocenę pozytywną, ale przede wszystkim rozszerzyło swój zakres akredytacji dla trzech typów przedmiotów badań (oprogramowanie, wyroby i wyposażenie telekomunikacyjne oraz wyroby i wyposażenie elektroniczne) w zakresie Oceny bezpieczeństwa produktu EAL4 z rozszerzeniem na komponenty AVA_VAN.5 i ALC_FLR.1.

Potwierdzenie kompetencji w rozszerzonym zakresie akredytacji oznacza zdolność laboratorium do realizacji ocen bezpieczeństwa w wyszukiwaniu podatności i konstruowaniu ataków na produkty ICT na najwyższym poziomie przewidzianym w normie referencyjnej Common Criteria.

Tym samym Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych (LOB) stało się pierwszym w Polsce Laboratorium z tak rozbudowanym zakresem akredytacji i jednym z nielicznych w Europie.

Wybierając usługi LOB, producenci i dostawcy mają możliwość uzyskania oceny bezpieczeństwa dla swoich produktów ICT ze stwierdzeniem zgodności z wysokimi wymaganiami bezpieczeństwa.

Copyright 2018 Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy