Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19

Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych działa, choć w ograniczonym zakresie, wynikającym ze stanu epidemii COVID-19 w Polsce.  Ruszyły już pierwsze ewaluacje pilotażowe dla klientów laboratorium, które są wykonywane zgodnie z normami Common Criteria.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt drogą mailową z kierownikiem laboratorium, dr inż. Elżbietą Andrukiewicz przez stronę Kontakt

Projekt “Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z Common Criteria” (KSO3C) jest realizowany przez Konsorcjum naukowe złożone z  trzech jednostek naukowo-badawczych,  nadzorowanych przez Ministra Cyfryzacji tzn: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (Lider Konsorcjum), Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy  oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Projekt KSO3C jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu CyberSecIdent.

Copyright 2018 Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy