Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem jednostek naukowo – badawczych funkcjonujących pod nadzorem Ministra Cyfryzacji, tzn. Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego (IŁ – PIB), Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) oraz Sieci Badawczej Łukasiewicza – Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG (Łukasiewicz EMAG). Jednostki te stworzą skuteczny system oceny i certyfikacji bezpieczeństwa i prywatności produktów i usług teleinformatycznych, w odpowiedzi m.in. na inicjatywę Komisji Europejskiej mającą na celu utworzenie Europejskich Ram Certyfikacji Bezpieczeństwa i Prywatności dla produktów i usług.

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (IŁ – PIB)

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (Łukasiewicz EMAG)