Polska przyjęta do CCRA jako Consuming Participant

W roku 2019, w dniach 1-3 października, w Singapurze odbyły się ważne wydarzenia dla Środowisk związanych z Common Criteria tzn. konferencja ICCC 2019, posiedzenie Komitetu Zarządzającego CCRA (Common Criteria Recognition Arrangement) oraz warsztaty forum użytkowników normy Common Criteria (CCUF– Common Criteria User Forum).

W drugim dniu konferencji ICCC, 02.10 miała miejsce uroczysta gala „ICCC 2019 Awards Dinner” wręczenia certyfikatów i dyplomów członkostwa w CCRA. W tym roku 3 kraje odebrały potwierdzenie członkostwa w CCRA jako „Consuming Participant”: Polska, Słowacja oraz Indonezja.

Dyplom w imieniu Polski odebrał z rąk przewodniczącego MC CCRA Daga Stromana, p. Dariusz Rogowski, Kierownik Grupy Zadań ITI EMAG. 

W dniu 03.10 na konferencji ICCC, w ścieżce „CC Development (Scheme updates)” p. Dariusz Rogowski, przedstawił  główne założenia budowy laboratoriów oceny bezpieczeństwa w ramach KSO3C w prezentacji pt. „Scheme Update from Poland –  Setting up Common Criteria ITSEF – Chances and Challenges”.

Related Posts