Działalność Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19

Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych działa, choć w ograniczonym zakresie, wynikającym ze stanu epidemii COVID-19 w Polsce.  Ruszyły już pierwsze ewaluacje pilotażowe dla klientów laboratorium, które są wykonywane zgodnie z normami Common Criteria.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt drogą mailową z kierownikiem laboratorium, dr inż. Elżbietą Andrukiewicz: e.andrukiewicz @ kso3c.pl

Related Posts