19 Konferencja ICCC (International Common Criteria Conference).

W dniach 16-18 listopada odbędzie się 19 Konferencja ICCC (International Common Criteria Conference). Konferencja zgromadzi różnorodną społeczność profesjonalistów, zaangażowanych w stosowanie i rozwój Wspólnych Kryteriów. To doskonała okazja do profesjonalnej wymiany informacji i doświadczeń osób odpowiedzialnych za specyfikację, rozwój, ocenę, certyfikację...

Continue reading →

Konferencja „The Future of Standards in Cybersecurity”

17 września br. odbyła się konferencja „The Future of Standards in Cybersecurity”, którą Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy zorganizował wspólnie z podkomitetem technicznym ISO/IEC JTC1/SC27 „Information security, cybersecurity and privacy protection” oraz z Krajową Izbą Gospodarczą ds. Elektroniki...

Continue reading →

Polska przyjęta do CCRA jako Consuming Participant

W roku 2019, w dniach 1-3 października, w Singapurze odbyły się ważne wydarzenia dla Środowisk związanych z Common Criteria tzn. konferencja ICCC 2019, posiedzenie Komitetu Zarządzającego CCRA (Common Criteria Recognition Arrangement) oraz warsztaty forum użytkowników normy Common Criteria (CCUF–...

Continue reading →

Działalność Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19

Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych działa, choć w ograniczonym zakresie, wynikającym ze stanu epidemii COVID-19 w Polsce.  Ruszyły już pierwsze ewaluacje pilotażowe dla klientów laboratorium, które są wykonywane zgodnie z normami Common Criteria. W przypadku pytań, prosimy o kontakt drogą...

Continue reading →

Ruszyły prace nad opracowaniem pierwszego europejskiego programu certyfikacji cyberbezpieczeństwa

Prace nad wdrożeniem Rozporządzenia 2019/881 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (Akt o Cyberbezpieczeństwie -CSA) ruszyły pełną parą. Od 27...

Continue reading →